غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ دش‍واری‍ه‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، - ۱۳۰۷
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ دش‍واری‍ه‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌/ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۲۴
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌۳۳۵)
‏شابک : ‏‫‬‍۶۵۰ری‍ال‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۲۴ - ۳۲۰
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۲۸۷۴‏‫‭/ن۳غ۸
‏رده بندی دیویی : ۸‮ف‍ا‬۴/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۹۸۵
 
   آدرس ثابت  غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ دش‍واری‍ه‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۰۰۵۸ ‬
‪ ۶۳-۳۰۰۵۸ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۰۹۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۰۹۹ ‬
۸
۱۳۶۷
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۳۸۴۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۳۸۴۳ ‬
۷
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۳۰۶۸ ‬
‪ ۱۵۲۱۰۰۷ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۰۶۹ ‬
‪ ۷۷۸۸۳ ‬
۶
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۷۱۶۵ ‬
‪ ۶۵۵۳۲۲ ‬
۲
۱۳۷۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۱۰۴۱ ‬
‪ ۷۰۸۵۳۹ ‬
۴
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۱۹۷۴ ‬
‪ ۵۶۲۸۰۱ ‬
۵
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh