پ‍ی‍دای‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍رن‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
‎Turner, Jonathan H.‬
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍دای‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ان‍ات‍ان‌ اچ‌. ت‍رن‍ر، ال‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌. (ج‌، ۶۷۰ ص‌.)ج‍دول‌
‏شابک : ۱۸۵۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د) ؛ ۱۸۵۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The emergence of sociological theory‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ل‍ئ‍ون‍ارد، ‎Beeghley, Leonard‬
‏شناسه افزوده : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۳۰
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
‏رده بندی کنگره : HM۴۳۵‭/ت‌۴پ‌۹ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۸۸۵
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍دای‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۹۶۳۴ ‬
‪ ۶۳-۳۹۶۳۴ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۱۲ ‬
‪ HM۱۹ /ت۴پ۹ ۱۳۸۴ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۵۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۶۳۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۶۳۰ ‬
۲
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۶۸۷ ‬
‪ ۱۴۶۹۱۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۶۸۸ ‬
‪ ۴۷۶۱۹۳ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۶۸۹ ‬
‪ ۳۷۶۳۸۲ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۶۹۰ ‬
‪ ۴۷۴۳۹۹ ‬
۲
۵
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh