ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۵۴۰۳۳۵‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌[کتاب گویا]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌ ت‍وس‍ل‍ی‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ ک‍ب‍ری‌ ب‍ادرام‍پ‍ور.
‏وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، استودیوی کتابخانه گویا‏‫، ۱۳۷۳.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷ ن‍وار ک‍اس‍ت‌ (′۶۰ هر کدام).‏‬
‏توصیفگر : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۱۴ -‏‬
ب‍ادرام‍پ‍ور، ک‍ب‍ری‌
‏یادداشت : متن چاپی: ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (۱۳۶۹).
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh