ئ‍ی‍ن‍ی‌ ی‍ئ‍ت‍م‍ه‌ل‍ر ای‍چ‍ون‌ ای‍لاه‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ درس‍ل‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۰۵
‏عنوان و نام پديدآور : ئ‍ی‍ن‍ی‌ ی‍ئ‍ت‍م‍ه‌ل‍ر ای‍چ‍ون‌ ای‍لاه‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ درس‍ل‍ری‌/ ن‍اص‍ر م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌؛ چ‍ئ‍وی‍رن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍رخ‍اب‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌ ق‍ورول‍وش‍و، ۱۴۱۲ق‌. = ۱۹۹۱م‌. = ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۹
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ۱۰ [ده‌] درس‌ ع‍دل‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌.
‏موضوع : ع‍دل‌ (اص‍ول‌ دی‍ن‌)
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍اب‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۱۹/۳‏‫‬‮‭‭/م‌۷د۹۰۴۵ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۵۰۸۵
 
   آدرس ثابت  ئ‍ی‍ن‍ی‌ ی‍ئ‍ت‍م‍ه‌ل‍ر ای‍چ‍ون‌ ای‍لاه‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ درس‍ل‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۰۳۰۰۴ ‬
‪ ۱۸۹۲۵۲۶ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۳۰۰۵ ‬
‪ ۴۲۴۹۱۸ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh