روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ارش‍ال‌، ک‍ات‍ری‍ن‌، ۱۹۴۶ - م.
Marshall, Catherine
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌/ ک‍ات‍ری‍ن‌ م‍ارش‍ال‌، گ‍رچ‍ن‌ ب‌. راس‌ م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌ و م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌‏‫؛ وی‍راس‍ت‍ار س‍ی‍ام‍ک‌ اف‍ش‍ار.‬
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫پ‍ان‍زده‌، ۲۱۸ ص‌.‬ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : ف‍ره‍ن‍گ‌ و پ‍ژوه‍ش‌؛ ۳.
‏شابک : ‏‫: ‏‫‬‭‎964-6269-07-9‬‬‏‫۸۵۰۰ری‍ال‌‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Designing qualitative research‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱؛ ۱۷۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۰۹] - ۲۱۸
‏موضوع : علوم اجتماعی -- تحقیق -- روش‌شناسی
‏شناسه افزوده : راس‌م‍ن‌، ‏‫گ‍رچ‍ن‌ بی.‬
‏شناسه افزوده : Rossman, Gretchen B.
‏شناسه افزوده : پ‍ارس‍ای‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۲ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : اع‍راب‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۳۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : دفتر پژوهشهای فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭H۶۲‏‫‬‭‭/م‌۲ر۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۰/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۱۹۷۵
 
   آدرس ثابت  روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۸۰۸ ‬
‪ ۶۳-۸۱۱۴۲ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۱۹۰ ‬
‪ H۶۲ /م۲ر۹ ‬
۸
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۳۴۱ ‬
‪ H۶۲ /م۲ر۹ ۱۳۷۷ ‬
۱۶
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۳۴۲ ‬
‪ H۶۲ /م۲ر۹ ۱۳۷۷ ‬
۱۷
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۳۴۳ ‬
‪ H۶۲ /م۲ر۹ ۱۳۷۷ ‬
۱۸
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۱۶۸۸ ‬
‪ H۶۲ /م۲ر۹ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۴۳۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۴۳۱ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۶۸۵۹ ‬
‪ ۳۰۹۹۵۰ ‬
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۶۸۶۰ ‬
‪ ۵۳۲۶۰۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۹۶۰۱ ‬
‪ ۹۵۴۴۵۴ ‬
۲
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۹۶۰۲ ‬
‪ ۳۱۱۴۷۴ ‬
۴
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۹۲۲۵۷ ‬
‪ ۱۲۰۷۶۲۹ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۴۹۲۲۵۸ ‬
‪ ۶۳-۱۱۳۲۴۰ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۳۶۴۴ ‬
‪ ۱۴۶۱۳۶۰ ‬
۶
۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۳۶۴۵ ‬
‪ ۱۴۸۸۷۶۷ ‬
۷
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۱۵۵ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۲۲۶ ‬
۹
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh