ج‍ذب‍ات‌ ال‍ه‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫۶۰۴ - ‏۶۷۲ق.‬
‏عنوان قراردادی : دیوان شمس‌ تبریزی .برگزیده
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ذب‍ات‌ ال‍ه‍ی‍ه‌: م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ات‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌‌ت‍ب‍ری‍زی‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ح‍واش‍ی‌ م‍ف‍ی‍ده‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ غ‍زل‍ی‍ات‌/ ن‍گ‍ارش‌ و گ‍ردآورده‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ ای‍زدگ‍ش‍ب‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ش‍م‍س‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌‌پ‍اری‍زی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ ای‍زدگ‍ش‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ف‍ت‍اد و ش‍ش‌، ۴۷۴ ص‌.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫‭‭‬‭‎964-90907-6-2‬ :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶ (فیپا) .
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ات‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ت‍ب‍ری‍زی‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و حواشی مفیده و تصحیح غزلیات.
‏موضوع : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫۶۰۴ - ‏۶۷۲ق.‬
‏موضوع : ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۸۲؟-۶۴۵ق‌.
‏موضوع : ای‍زدگ‍ش‍س‍ب‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۶۴-۱۳۲۵.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ای‍زدگ‍ش‍س‍ب‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۶۴-۱۳۲۵.، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ایزدگشسب ، عبدالباقی، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۹۳.، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۵۲۹۵‭‬‭ /آ۱ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۷۳۷۵
 
   آدرس ثابت  ج‍ذب‍ات‌ ال‍ه‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۲۶۸۹ ‬
‪ ۲۸۱۹۷۴ ‬
۶
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۳۳۲ ‬
‪ ۶۷۸۷۹۳ ‬
۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۳۳۳ ‬
‪ ۶۷۸۷۹۲ ‬
۳
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۳۸۰ ‬
‪ ۶۹۳۴۳۶ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۳۸۱ ‬
‪ ۶۹۳۴۳۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۴۳۰۴۴۸ ‬
‪ ‬
۸
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۳۵۵۱۰ ‬
‪ ۱۷۶۵۷۳۵ ‬
۷
۱۳۷۸
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۷۲۹۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۴۱۸ ‬
۹
۱۳۷۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh