ان‍گ‍ی‍زه‌ ق‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‌ال‍ل‍ه‌ و س‍لام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۲۹۱
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍گ‍ی‍زه‌ ق‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‌ال‍ل‍ه‌ و س‍لام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌/ ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ع‍ل‍م‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۳
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ق‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‌ال‍ل‍ه‌ و س‍لام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/ض‌۹‮ال‍ف‌‬۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۴۶۳۵
 
   آدرس ثابت  ان‍گ‍ی‍زه‌ ق‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‌ال‍ل‍ه‌ و س‍لام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۲۲۴۱ ‬
‪ ۲۱۹۱۹۴۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۲۲۴۲ ‬
‪ ۵۱۵۳۷۷ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh