ن‍م‍از
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍م‍از: زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍رس‍ت‍ش‌/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ واع‍ظی‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ت‍اد اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : [ ۳۳۹] ص.
‏شابک : ۷۵۰۰ری‍ال‌:‏‫‬‭‎9646268633‬ ؛ ۷۵۰۰ریال (چاپ دوم) ؛ ۷۵۰۰ریال (چاپ سوم) ؛ ۱۶۰۰۰ریال (چاپ هشتم)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۳۷ - ۳۳۹.
‏موضوع : ن‍م‍از.
‏شناسه افزوده : واع‍ظی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : س‍ت‍اد اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۱۸۶‭/ن‌۷۳ن‌۸ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‬‭‭۲۹۷/۳۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۰۳۵
 
   آدرس ثابت  ن‍م‍از
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۸۳۳۰ ‬
‪ ۲۴۹۳۵۲ ‬
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۸۳۳۱ ‬
‪ ۵۲۲۳۹۴ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۸۹۷۸ ‬
‪ ۵۲۲۳۹۵ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۸۹۷۹ ‬
‪ ۲۴۹۳۵۳ ‬
۶
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۹۴۹۲ ‬
‪ ۴۱۲۷۱۰ ‬
۱
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۷۷۲۱۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۳۱۹ ‬
۷
۱۳۸۵
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh