رس‍ال‍ه‌ رف‍ع‌ ش‍ب‍ه‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ‏‫ت‍اب‍ن‍ده‌، س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۳ - ۱۳۷۱ .‬
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ رف‍ع‌ ش‍ب‍ه‍ات‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ن‍ده‌ ( رض‍ا‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ )
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راست ۴]‬
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۵ ص.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫‬‭‎964-90907-2-x‬‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال ‬‬( چاپ سوم )‏‫‬‭964-7040-79-2‬ ؛ ‏‫‬‭964-7040-46-6‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال ‬‬(چاپ هفتم)‬
‏يادداشت : چاپ سوم : ۱۳۸۴
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۲
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رس‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ۱۳۳۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه .
‏موضوع : ن‍ع‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‍ی‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۹۳/۱‏‫‬‭/ت‌۲ر۵ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۸۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۸۶۲۵
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ رف‍ع‌ ش‍ب‍ه‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۰۴۸۳ ‬
‪ ۶۳-۶۰۴۸۳ ‬
۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۲۸۸۰ ‬
‪ ۵۸۳۷۲۵ ‬
۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۲۸۸۱ ‬
‪ ۳۷۴۴۳۳ ‬
۷
۱۳۷۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۲۲۴۴ ‬
‪ ۶۶۸۴۸۹ ‬
۶
۱۳۷۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۲۲۴۵ ‬
‪ ۳۵۰۷۰۸ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۱۸۹۸ ‬
‪ ۶۰۷۵۴۹ ‬
۱
۱۳۸۵
۷
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۵۱۸۹۹ ‬
‪ ‭BP۲۹۳/۱ /‮ت‌‬۲ر۵ ۱۳۷۷‬ ‬
۲
۱۳۸۵
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh