ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ دوان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ دوان‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ س‍لام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۵۷۱ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۳۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : دوان‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍لام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۰۸۷‭‬/و۲‏‫‭ل۹ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۲۱۵
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ دوان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۶۹۶ ‬
‪ DSR۲۰۸۷ /و۲ل۹ ‬
۴
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۹۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۶۸۱ ‬
۵
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۶۱۹ ‬
‪ DSR۲۰۸۷ /و۲ل۹ ۱۳۷۰ ‬
۶
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۶۲۰ ‬
‪ DSR۲۰۸۷ /و۲ل۹ ۱۳۷۰ ‬
۷
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۸۵ ‬
۹
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۹۲۷ ‬
‪ ۱۶۶۱۱۹ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۹۲۸ ‬
‪ ۱۶۶۱۲۰ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۰۵۹ ‬
‪ ۶۹۵۹۱۵ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh