زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍رداد، ه‍رم‍ز
‏عنوان و نام پديدآور : زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍رم‍ز م‍ه‍رداد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍اژن‍گ‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۰
‏شابک : ‎964-6077-01-3‬ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۰۰ - ۱۹۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان عطف : ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : JA۷۶‭/م‌۹ز۸
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۶۴
 
   آدرس ثابت  زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۶۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۶۴۲ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۶۷۰۷ ‬
‪ ۴۹۷۳۲۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۶۷۰۸ ‬
‪ ۱۷۵۵۵۳۵ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh