ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ دی‍وان‌ م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍ی‍ار، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ دی‍وان‌ م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍د م‍ه‍ی‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : [۴۳۲] ص‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ش‍م‍اره‌ ۱۸۶)
‏شابک : ‎964-6278-21-3‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6278-21-3‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۴۳۲ - ۴۳۰
‏موضوع : م‍س‍ع‍ودس‍ع‍د س‍ل‍م‍ان‌، ۴۳۸؟ - ۵۱۵ق‌. دی‍وان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍س‍ع‍ودس‍ع‍د س‍ل‍م‍ان‌، ۴۳۸؟ - ق‌۵۱۵
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۷۴۷‭/آ۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۲۲‭م‌۵۵۲د/م‌م‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۷۸۴۴
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ دی‍وان‌ م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۰۶ ‬
‪ PIR۴۷۴۷ /آ۲ ‬
۴
۱۳۷۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۹۳۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۹۳۶ ‬
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۵۲۰۹ ‬
‪ ۴۷۱۷۸۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۸۵۲۱۰ ‬
‪ ۱۵۶۴۹۸۲ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۰۸۰۷ ‬
‪ ۶۸۷۳۷۴ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh