<ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ = ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌> ف‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ال‍ک‍ری‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۹۷ - ‏۱۳۸۴.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ال‍ک‍ری‍م‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر‬‏‫، ۱۴۱۶ق‌.‬‏‫ = ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶ ج‌. (در س‍ه‌ م‍ج‍ل‍د)‬‏‫: ن‍ق‍ش‍ه‌.‬
‏شابک : ‏‫۱۷۸۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۱ - ۲)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‌ ۱۳۶۰ ت‍وس‍ط ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ در ۶ ج‍ل‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج. ۵ - ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).
‏موضوع : قرآن-- تحقیق
‏موضوع : قرآن -- واژه‌شناسی
‏شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۸۲/۳‬‏‫‭/م‌۶ت‌۳ ۱۳۷۴‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۱۵۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۰۴۴
 
   آدرس ثابت  <ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ = ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌> ف‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ال‍ک‍ری‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۴۴۸ ‬
‪ ۴۵۶۲۶۹ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۹۴۸۷ ‬
‪ ۱۸۰۱۹۹ ‬
۹
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۷۱۳ ‬
‪ ۴۵۶۲۷۰ ‬
۱۰
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۸۰۳۷۱ ‬
‪ ۱۱۶۴۶۰۰ ‬
۵-۶
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۸۲۹۶۳ ‬
‪ ۱۴۲۵۳۲۰ ‬
۵-۶
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۱۳۷۴۶ ‬
‪ ۱۴۲۵۳۲۱ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh