ال‍ه‍ی‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ی‍ل‍ی‍ش‌، پ‍ل‌، ۱۹۶۵ - ۱۸۸۶
‎Tillich, paul‬
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ه‍ی‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ پ‍اول‌ ت‍ی‍ل‍ی‍ش‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍راد ف‍ره‍ادپ‍ور، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ پ‍اک‍زاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طرح‌ ن‍و، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۱
‏فروست : (دی‍ن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Theology of Culture‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌
‏شناسه افزوده : ف‍ره‍ادپ‍ور، م‍راد، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : پ‍اک‍زاد، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BR۱۰۰‭/ت‌۹‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۲۳۰۱/۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۰۴۲۴
 
   آدرس ثابت  ال‍ه‍ی‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۶۹۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۵۱۹ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۳۱۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۳۱۰ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۹۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۹۵۴ ‬
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۵۲۳۹۹ ‬
‪ ‭BR۱۰۰ /‮ت‌‬۹‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۶‬ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۵۲۴۰۰ ‬
‪ ۱۵۴۵۹۶۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh