ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا (از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۱/۵۰۶۳ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌
‏عنوان قراردادی : [ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا]
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا (از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۱/۵۰۶۳ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)/ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌. ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ای‌ ت‍رک‍ی‌/ [ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ خ‍وارزم‍ی‌]؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : [۴۰۰] ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ۲۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. و م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abolghassem Ferdowsi. A collection of The persian literature Yousup and Zoleykha‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴؛ ب‍ه‍ا: ۷۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌‏‫، قرن ۷ق‌.‎‎. ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا
‏شناسه افزوده : Ali
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، . - ۱۳۲۴
‏رده بندی کنگره : PIR۴۴۹۲‭/ی‌۹م‌۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۲۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۹۱۴
 
   آدرس ثابت  ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا (از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۱/۵۰۶۳ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۹۲۶ ‬
‪ ۸۰۵۵۸ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۹۲۷ ‬
‪ ۸۰۵۵۹ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۹۲۳۱ ‬
‪ ۲۰۴۲۵۷ ‬
۱
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۹۲۳۲ ‬
‪ ۲۰۴۲۵۸ ‬
۲
۱۳۷۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh