ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌/ ن‍گ‍ارش‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ادی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، - ۱۳۶۹.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۹۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Shirin Ebadi: Child's right‬
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۱)؛ ب‍ه‍ا: ۲۲۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏مندرجات : م‍ن‍درج‍ات‌ : ج‌. ۱. ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ای‍ران‌.--
‏عنوان دیگر : ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ای‍ران‌
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : KMH
‏رده بندی دیویی : ۳۴۶/۵۵۰۱۳‭ع‌۲۷۳ح‌ ۱۳۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۱۴۱۴
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۸۸۸ ‬
‪ ۱۷۴۳۹۲ ‬
۱
۴
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۴۷۰ ‬
‪ ۱۷۴۳۸۸ ‬
۱
۱
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۴۷۱ ‬
‪ ۱۷۴۳۸۹ ‬
۱
۲
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۲۵۸ ‬
‪ ۱۷۴۳۹۰ ‬
۱
۳
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۶۷۸۰ ‬
‪ ۱۷۴۳۹۱ ‬
۱
۵
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۲۰۹۵۵ ‬
‪ ۷۵۸۴۷۸ ‬
۱
۶
۱۳۷۱
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۲۰۸۷۵۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۴۲۱ ‬
۱
۸
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۸۰۵ ‬
‪ ۱۴۵۳۷۶۷ ‬
۱
۷
۱۳۷۱
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۶۵۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۷۳۱ ‬
۱
۹
۱۳۷۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh