ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (عج)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌‏‫، ۲۵۵ق‌ ‏-م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌، ۲۵۶ق‌. -
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌[Book]/ ی‍ازان‌ ح‍ق‌ ی‍ول‍ون‍دا ی‍ازی‌ ق‍ورول‍و؛ چ‍ئ‍وی‍رن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍رخ‍اب‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌ ق‍ورول‍وش‍و‏‫، ۱۳۷۱.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱ ص.‏‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌.
‏موضوع : محمدبن حسن ‏‫(عج)‬‬، امام دوازدهم، ‏‫۲۵۵ق. -‏‏‬‬ -- احادیث
‏موضوع : اربعینات -- قرن ۱۴
‏موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍اب‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، مترجم
‏شناسه افزوده : موسسه در راه حق
‏شناسه افزوده : بنیاد بعثت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۴۳/۹‏‫‬‭‭/م۳۴ح۶ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۲۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۰۱۴
 
   آدرس ثابت  ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۷۳۳۰ ‬
‪ ۱۹۵۴۰۸ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۷۳۳۱ ‬
‪ ۸۷۶۷۹۱ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh