پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ (م‍اج‍رای‌ دادش‍اه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‌ب‍خ‍ش‌، ع‍ظی‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ (م‍اج‍رای‌ دادش‍اه‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ظی‍م‌ ش‍ه‌ب‍خ‍ش‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۳۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۵۵] - ۲۵۹
‏عنوان دیگر : م‍اج‍رای‌ دادش‍اه‌
‏موضوع : ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
‏موضوع : دادش‍اه‌، ۱۳۳۶ - ۱۲۹۷
‏موضوع : خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۰۳‭‬‭ /ل۷۵‏‫‬‭ش۹ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۶۹۳
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ (م‍اج‍رای‌ دادش‍اه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۴۸۹ ‬
‪ DSR۲۰۰۳ /ل۷۵ش۹ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۳۵۹ ‬
‪ DSR۲۰۰۳ /ل۷۵ش۹ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۳۳۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۳۳۴ ‬
۸
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۷۶۳۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۷۶۳۱ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه موقوفه استاد افشار سيستاني - مرکز زاهدان
‪ ۸۰۸۳-۳۵ ‬
‪ ۱۰۵-۳۵ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۵۹۰۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۵۹۰۴ ‬
۷
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۲۶۴۸ ‬
‪ ۱۶۵۷۶۰ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۲۶۴۹ ‬
‪ ۱۶۵۷۵۹ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh