ت‍ن‍ف‍س‌ ص‍ب‍ح‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر، ‏‫۱۳۳۸ - ‏۱۳۸۶.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ن‍ف‍س‌ ص‍ب‍ح‌ / ق‍ی‍ص‍ر ام‍ی‍ن‌پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‮‬‏‫: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌‬‬‏‫، ۱۳۶۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۹ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‍۱۴۰ری‍ال‌‮‬‮‬ ؛ ‏‫۱۴۰ریال (چاپ دوم)‮‬‮‬
‏يادداشت : چاپ دوم : شهریور ۱۳۶۴.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۶۲‭‬ ‭/م۶‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت‌۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۱/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۳۸۳
 
   آدرس ثابت  ت‍ن‍ف‍س‌ ص‍ب‍ح‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۹۰۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۵۴۱ ‬
۵
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۹۳۲۸ ‬
‪ ۸۷۳۹۸ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۹۳۲۹ ‬
‪ ۸۷۳۹۷ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۱۱۲ ‬
‪ ۸۷۴۰۲ ‬
۴
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۱۱۳ ‬
‪ ۸۷۴۰۱ ‬
۳
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۱۷۷۱ ‬
‪ ۱۰۰۶۲۱۲ ‬
۶
۱۳۶۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh