ح‍اف‍ظ‌ن‍ام‍ه‌: ش‍رح‌ ال‍ف‍اظ، اع‍لام‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و اب‍ی‍ات‌ دش‍وار ح‍اف‍ظ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏
‏عنوان قراردادی : دیوان . شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍اف‍ظ‌ن‍ام‍ه‌: ش‍رح‌ ال‍ف‍اظ، اع‍لام‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و اب‍ی‍ات‌ دش‍وار ح‍اف‍ظ/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راس‍ت‌ ۲].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‬‬‏‫، ۱۳۷۳.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‬‏‬‬
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰۰ریال‬‬‬‏‫: دوره ‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-445-175-9‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (دوره، چاپ هشتم)‏‬‬ ؛ ‏‫۲۷۵۰۰۰ ریال‮‬: دوره ، چاپ هجدهم‏‫: ‏‫‬‭978-964-445-175-1‬ ؛ ‏‫‬۵۰۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ بیستم) ؛ ج.۱، چاپ هجدهم‏‫‭978-964-445-173-7 :‬‏‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-445-173-2‬‬ ؛ ‏‫ ج.۲‬‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-445-174-0‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال‬ (ج.۲، چاپ نهم)‬‬ ؛ ‏‫ج.۲، چاپ نوزدهم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-445-174-4‬
‏يادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ هشتم: ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ نهم: ؟ ۱۳).‬
‏يادداشت : ‏‫ج‌.۱و ۲ (چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌ و هفدهم: ۱۳۸۵) (فیپا).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ و ۲ (چاپ هجدهم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ و ۲ (چاپ نوزدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬
‏يادداشت : ‏‫‬ج.۱ و ۲ (چاپ بیستم: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ بیست و یکم: ۱۳۹۳)(فیپا).
‏موضوع : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق . دیوان-- نقد و تفسیر
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‫ ۸ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق . دیوان. شرح
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭PIR۵۴۳۵‏‫‬‭‬‮‭/خ۴ح۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭۸‮فا‬۱/۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۱۲۸۳
 
   آدرس ثابت  ح‍اف‍ظ‌ن‍ام‍ه‌: ش‍رح‌ ال‍ف‍اظ، اع‍لام‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و اب‍ی‍ات‌ دش‍وار ح‍اف‍ظ
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۰۴۰۲ ‬
‪ ۶۳-۴۱۲۲۳ ‬
۱
۱
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۰۴۰۳ ‬
‪ ۶۳-۵۱۴۶۷ ‬
۲
۱
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۴۹۵ ‬
‪ ۶۳-۹۲۲۲۸ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۱۶
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۴۴۹۶ ‬
‪ PIR۵۴۳۵ /خ۴ح۲ ۱۳۷۳ ‬
۲
۲
۱۶
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۷۹۶۸ ‬
‪ ۶۳-۲۱۲۷۵ ‬
۱
۱۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۷۹۶۹ ‬
‪ ۶۳-۲۱۲۷۹ ‬
۲
۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۷۱۲۷ ‬
‪ ۶۳-۱۱۹۸۷۴ ‬
۱
۱۸
۱۳۸۷
۱۲
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۱۰۳ ‬
‪ PIR۵۴۳۵ /خ۴ح۲ ۱۳۹۱ ‬
۱
۳۰
۱۳۹۱
۱۴
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۱۰۴ ‬
‪ PIR۵۴۳۵ /خ۴ح۲ ۱۳۹۱ ‬
۲
۳۰
۱۳۹۱
۱۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۲۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۲۱۲ ‬
۱
۲۱
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۹۶۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۹۶۱ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۵
۱۶
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۴۰۷ ‬
‪ ۹۰۰۰-۴۰۷ ‬
۱
۲۳
۱۳۷۵
۷
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۴۰۸ ‬
‪ ۹۰۰۰-۴۰۸ ‬
۲
۲۳
۱۳۷۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۷۱۹۹ ‬
‪ ۳۷۲۱۵۱ ‬
۱
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۷۲۰۱ ‬
‪ ۸۲۰۸۷۳ ‬
۲
۴
۱۳۷۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۵۳۲ ‬
‪ ۸۶۰۴۵۱ ‬
۱
۱۹
۱۳۷۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۵۳۳ ‬
‪ ۸۶۰۴۵۰ ‬
۱
۱۶
۱۳۷۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۵۳۴ ‬
‪ ۸۷۱۹۶۷ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۵۳۵ ‬
‪ ۸۶۱۱۱۰ ‬
۲۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۵۷۳۴ ‬
‪ ۳۷۹۰۲۷ ‬
۱
۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۵۷۳۵ ‬
‪ ۳۷۲۱۵۰ ‬
۱
۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۵۷۳۶ ‬
‪ ۸۶۰۲۴۲ ‬
۱۹
۱۳۷۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۵۷۳۷ ‬
‪ ۸۶۱۲۳۳ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۵۴۱۶ ‬
‪ ۵۲۶۶۶۶ ‬
۱
۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۵۴۱۷ ‬
‪ ۲۵۸۱۰۶ ‬
۱
۱۵
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۵۴۱۸ ‬
‪ ۵۵۶۸۰۲ ‬
۲
۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۵۴۱۹ ‬
‪ ۴۵۶۰۱۹ ‬
۲
۳
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۶۵۸۴۰ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۷۶ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۱
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۹۵۰۶ ‬
‪ ۳۸۱۱۰۵ ‬
۱
۱۰
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۵۰۷ ‬
‪ ۵۳۵۷۲۸ ‬
۱
۶
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۰۳۹۶ ‬
‪ ۱۴۹۴۱۸۷ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۰۳۹۷ ‬
‪ ۳۹۳۰۶۰ ‬
۱
۱۲
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۰۳۹۹ ‬
‪ ۳۸۱۴۶۹ ‬
۲
۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۳۰۵۸ ‬
‪ ۶۲۹۵۲۳ ‬
۱
۸
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۳۰۵۹ ‬
‪ ۶۱۷۸۰۳ ‬
۱
۹
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۳۰۶۰ ‬
‪ ۶۲۹۵۲۴ ‬
۲
۵
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۳۰۶۱ ‬
‪ ۶۱۷۸۰۴ ‬
۲
۶
۱۳۸۵
۱۶
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۱۵۴۲۹۹ ‬
‪ ‬
۲
۲۷
۱۳۹۶
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۵۴۳۴۵ ‬
‪ ۱۸۳۱۰۷۶ ‬
۲
۲۸
۱۳۹۶
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۳۲۸۵۰ ‬
‪ ۱۰۷۲۳۲۷ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۲۸۵۱ ‬
‪ ۱۰۲۵۶۷۶ ‬
۲۱
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۹۳۳۸ ‬
‪ ۱۲۱۹۶۴۱ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۹۳۳۹ ‬
‪ ۱۲۱۹۶۴۲ ‬
۲
۱۸
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۹۶۶ ‬
‪ ۱۲۲۵۱۷۵ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۸۹۶۷ ‬
‪ ۱۲۲۵۱۷۴ ‬
۲
۲۱
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۱۹۲۰ ‬
‪ ۱۳۰۶۳۷۶ ‬
۲
۱۵
۱۳۷۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۷۷۱ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۷۷ ‬
۱
۲۴
۱۳۹۱
۲۰
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۲۲۹۷۷۲ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭PIR۵۴۳۵ ‏‫‬‭‬‮‭/خ۴ح۲ ۱۳۷۳ ‬
۱
۲۵
۱۳۹۱
۲۰
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۲۲۹۷۷۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭PIR۵۴۳۵ ‏‫‬‭‬‮‭/خ۴ح۲ ۱۳۷۳ ‬
۲
۲۵
۱۳۹۱
۲۰
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۷۷۴ ‬
‪ ۱۳۸۷۴۳۸ ‬
۲
۲۶
۱۳۹۱
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۰۸۲۶ ‬
‪ ۱۵۱۳۴۵۲ ‬
۱
۳۱
۱۳۷۹
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۴۰۲۷ ‬
‪ ۱۶۰۴۹۲۵ ‬
۲
۱۳
۱۳۹۳
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۴۰۲۸ ‬
‪ ۱۶۰۴۹۲۶ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۳
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۴۰۲۹ ‬
‪ ۱۶۰۴۹۲۷ ‬
۱
۲۶
۱۳۹۳
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۴۰۳۰ ‬
‪ ۱۶۰۴۹۲۴ ‬
۱
۲۷
۱۳۹۳
۲۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۸۸۲۲۵۵ ‬
‪ ‬
۱
۲۹
۱۳۹۶
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۲۲۵۶ ‬
‪ ۱۹۵۰۸۱۶ ‬
۱
۲۸
۱۳۹۶
۲۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh