پ‍ژوه‍ش‌ در ن‍ه‍اد زم‍ان‌ و اث‍ب‍ات‌ اخ‍ت‍ی‍ار: ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ داده‌ه‍ای‌ وج‍دان‌‎Essai Sur Les Donnees = Immediates de la Conscience‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رگ‍س‍ون‌، ه‍ان‍ری‌ ل‍وئ‍ی‌، ‏‫۱۸۵۹ - ‏۱۹۴۱م.
Bergson, Henri Louis
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‌ در ن‍ه‍اد زم‍ان‌ و اث‍ب‍ات‌ اخ‍ت‍ی‍ار: ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ داده‌ه‍ای‌ وج‍دان‌‎Essai Sur Les Donnees = Immediates de la Conscience‬/ اث‍ر ه‍ان‍ری‌ ب‍رگ‍س‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ی‌ب‍ی‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ار‏‫، ۱۳۶۸.‬
‏مشخصات ظاهری : د، ۲۲۰ص.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰ری‍ال‌‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر رس‍ال‍ه‌ دک‍ت‍رای‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ داده‌ه‍ای‌ وج‍دان‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Euvres, Essai Sur Les donnees immediates de la‭‮‬ concience‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : فلسفه فرانسوی
‏موضوع : جبر و اختیارج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌‏‫، ‏‫۱۲۹۲ -‏‬ ۱۳۸۸.، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭B۲۴۳۰/ب۴‏‫‬‮‭‬‭پ‌۴ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۸۳
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‌ در ن‍ه‍اد زم‍ان‌ و اث‍ب‍ات‌ اخ‍ت‍ی‍ار: ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ داده‌ه‍ای‌ وج‍دان‌‎Essai Sur Les Donnees = Immediates de la Conscience‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۹۶ ‬
‪ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۸۲۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۸۲۷ ‬
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۳۱۸ ‬
‪ ۱۳۲۹۸۸ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۳۱۹ ‬
‪ ۱۳۲۹۸۷ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh