ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌ در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌ در ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ان‍ص‍اری‌
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ن‍ه‌، ص‌ ۲۱۶
‏شابک : ‎964-6478-26-3‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6478-26-3‬۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Ebrahim Ansari. Theories of social stratification‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۰۳] - ۲۱۶
‏موضوع : طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ب‍راب‍ری‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
‏رده بندی کنگره : HT۶۰۹‭/‮ال‍ف‌‬۸ن‌۶
‏رده بندی دیویی : ۳۰۵/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۷۷۳
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ش‍رب‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌ در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۳۵۶ ‬
‪ HN۶۷۰/۲ /آ۸الف۸۴ ‬
۵
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۳۵۷ ‬
‪ HT۶۰۹ /الف۸ن۶ ‬
۶
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۷۳۹ ‬
‪ HT۶۰۹ /الف۸ن۶ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۹۴ ‬
۴
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۱۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۶۱۳ ‬
۸
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۶۰۳۲ ‬
‪ ۳۷۵۸۰۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۲۶۰۳۳ ‬
‪ ۱۷۵۳۱۰۸ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh