م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا: ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار، ت‍ج‍ل‍ی‌، و اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درام‍ات‍ی‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، - ۱۳۳۸
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا: ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار، ت‍ج‍ل‍ی‌، و اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درام‍ات‍ی‍ک‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ام‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۷۸
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۳۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا.
‏عنوان روی جلد : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا.
‏عنوان دیگر : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا
‏موضوع : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۵/۹ /ش‌۳‏‫‭‮الف‬۸ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۶۰۲۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۴۲۷۳
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا: ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار، ت‍ج‍ل‍ی‌، و اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درام‍ات‍ی‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۴۳۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۵۱۱ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۳۲ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۶۶۳۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۶۶۳۵ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۵۲۰۸ ‬
‪ ۲۰۵۰۳۳ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۵۲۰۹ ‬
‪ ۲۰۵۰۳۴ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh