غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ‏‫ ۱۳۰۷ - ‏۱۳۹۴.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ دش‍واری‍ه‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ / اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌‏‫، ‏۱۳۷۱.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده، ‏[۴۶۷] ص.‬‏‬
‏فروست : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌‎‏‫؛ ۵۵۹‏‬.
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰ ری‍ال‌‬‏‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰ ریال‬‬‏‬‏‫: چاپ ششم‬‬‏‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‭964-01-0559-7‬‏‬ ؛ ‏‫۹۸۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‏‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‏‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‏‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‏‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال‏‬‏‫: چاپ چهاردهم‏‬‏‫‬‭978-964-01-0559-7 :
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهاردهم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۶۶- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۳۱] - ۴۳۶.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : فارسی -- اشتباه‌های کاربردی
‏موضوع : فارسی -- اصطلاح‌ها و واژه‌ها
‏شناسه افزوده : مرکز نشر دانشگاهی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭PIR۲۸۷۳‏‫‬‭‬‭‭/ن‌۳غ‌۸ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸‮فا‬۴/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۱۱۷۳
 
   آدرس ثابت  غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۵۰ ‬
‪ ‬
۳۶
۱۳۷۰
۳
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۶۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۶۵ ‬