روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ (ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍الای‍ان‌، م‍س‍روب‌
‏عنوان و نام پديدآور : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ (ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌)/ اث‍ر م‍س‍روب‌ ب‍الای‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ش‍ع‍ل‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۳؛ ب‍ه‍ا: ۳۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
‏رده بندی کنگره : BF۷۲۱‭/ب‌۲ر۹ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۱۵۵/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۱۴۶۳
 
   آدرس ثابت  روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ (ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۵۵۱۰ ‬
‪ ۱۳۴۷۶۵ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۵۵۱۱ ‬
‪ ۱۳۴۷۶۶ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۹۳۹۹ ‬
‪ ۱۳۴۷۶۸ ‬
۴
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۹۴۰۰ ‬
‪ ۱۳۴۷۶۷ ‬
۳
۱۳۷۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh