س‍اخ‍ت‍ار و ت‍اوی‍ل‌ م‍ت‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌، - ۱۳۲۷
‏عنوان و نام پديدآور : س‍اخ‍ت‍ار و ت‍اوی‍ل‌ م‍ت‍ن‌/ ب‍اب‍ک‌ اح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌(۷۶۰ ص‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۲۰۰ری‍ال‌(ب‍ه‍اه‍رج‍ل‍د)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏مندرجات : م‍ن‍درج‍ات‌: ج‌.۱. ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ارگ‍رای‍ی‌ .-- ج‌.۲. ش‍ال‍وده‌ش‍ک‍ن‍ی‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌ .--
‏موضوع : ن‍ق‍د ادب‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۸۱‭/‮ال‍ف‌‬۳س‌۲
‏رده بندی دیویی : ۸۰۱/۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۰۶۳
 
   آدرس ثابت  س‍اخ‍ت‍ار و ت‍اوی‍ل‌ م‍ت‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۲۲۵ ‬
‪ PN۸۱ /الف۳س۲ ‬
۱
۵
۱۳۷۲
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۲۲۶ ‬
‪ PN۸۱ /الف۳س۲ ‬
۲
۷
۱۳۷۲
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۱۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۸۳۵ ‬
۱
۴
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۱۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۸۳۶ ‬
۲
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۴۱۸ ‬
‪ ۹۱۸۶۶ ‬
۱
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۴۱۹ ‬
‪ ۴۳۹۵۲۹ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۴۲۰ ‬
‪ ۹۱۸۶۷ ‬
۲
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۱۴۲۱ ‬
‪ ۲۸۴۴۳۶ ‬
۲
۴
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۰۶۴ ‬
‪ ۹۱۸۶۸ ‬
۲
۲
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۷۳۸۴ ‬
‪ ۴۳۴۴۱۴ ‬
۱
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۲۲۶۵ ‬
‪ ۹۱۸۶۹ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh