ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ح‍م‍ی‍د ش‍وک‍ت‌ ب‍ا م‍ه‍دی‌ خ‍ان‍ب‍اب‍ات‍ه‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ان‍ب‍اب‍ا ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌،‏‫ ۱۳۱۹ - ‏، مصاحبه‌شونده
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ح‍م‍ی‍د ش‍وک‍ت‌ ب‍ا م‍ه‍دی‌ خ‍ان‍ب‍اب‍ات‍ه‍ران‍ی‌ / ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا ن‍ج‍ات‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ار‏‫، ۱۳۸۰.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰۴ ص.‏‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫‬‭‭‎964-5735-92-0‬ : ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‏‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۸ در آل‍م‍ان‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ازت‍اب‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ح‍م‍ی‍د ش‍وک‍ت‌ ب‍ا م‍ه‍دی‌ خ‍ان‍ب‍اب‍ات‍ه‍ران‍ی‌.
‏موضوع : خ‍ان‍ب‍اب‍ا ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌،‏‫ ۱۳۱۹ - ‏ -- خاطرات.
‏موضوع : کمونیسم -- ایران
‏موضوع : ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- جنبشهای زیرزمینی
‏شناسه افزوده : ش‍وک‍ت‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مصاحبه‌گر
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۲۹۸ - ۱۳۷۶.، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۲۲/۵‏‫‭/خ‌۲ن۸۳ ۱۳۸۰‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۳۹۵۳
 
   آدرس ثابت  ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ح‍م‍ی‍د ش‍وک‍ت‌ ب‍ا م‍ه‍دی‌ خ‍ان‍ب‍اب‍ات‍ه‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۴۱۴ ‬
‪ DSR۱۵۲۲/۵ /خ۲ن۸۳ ‬
۳
۱۳۸۰
۲
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۱۶۷ ‬
‪ DSR۱۵۲۲/۵ /خ۲ن۸۳ ۱۳۸۰ ‬
۵
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۳۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۳۰۸ ‬
۹
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۳۴۰۱ ‬
‪ ۱۰۰۴۶۷۶ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۲۳۳۶ ‬
‪ ۱۰۰۶۲۳۸ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۳۳۷ ‬
‪ ۴۰۰۴۶۵ ‬
۱
۱۳۸۰
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۹۶۷۰۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۰۷۹ ‬
۸
۱۳۸۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۸۰۳۸۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۳۹۳۴ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh