ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر و ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آدم‍ی‍ت‌، ف‍ری‍دون‌، ‏‫۱۲۹۹ - ‏۱۳۸۷.
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر و ای‍ران‌/ ف‍ری‍دون‌ آدم‍ی‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍وارزم‍ی‌‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۷۹۲] ، [۱۲] ص.‬: مصور.
‏شابک : ‏‫‬‭964-487-030-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ نهم(برون‌سپاری))
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۴۲- ۱۳۹۴ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۶۶] - ۷۷۴
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۲۰؟-۱۲۶۸ق‌.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۳۸۵‏‫‭/آ۴‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۸۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۰-۴۲۵۳
 
   آدرس ثابت  ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر و ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۰۰۸ ‬
‪ ۶۳-۶۵۶۳۷ ‬
۳
۱۳۸۵
۹
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۱۱۰ ‬
‪ DSR۱۳۸۵ /آ۴الف۸ ‬
۸
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۳۵۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۱۰۷ ‬
۵
۱۳۴۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۹۸۹۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۳۹۷۰ ‬
۹
۱۳۸۵
۹
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۲۵۴ ‬
‪ DSR۱۳۸۵ /آ۴الف۸ ۱۳۸۵ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۹
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۲۵۵ ‬
‪ DSR۱۳۸۵ /آ۴الف۸ ۱۳۸۵ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۹
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۵۴۷ ‬
‪ DSR۱۳۸۵ /آ۴الف۸ ۱۳۴۸ ‬
۶
۱۳۷۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۹۹۸۶ ‬
‪ ۱۰۱۹۳۱۱ ‬
۲
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۲۵۴۹ ‬
‪ ۱۲۲۳۱۵۴ ‬
۷
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۲۵۵۰ ‬
‪ ۱۲۲۳۱۵۳ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۶۰۱۱ ‬
‪ ۱۵۹۵۴۵۹ ‬
۱۵
۱۳۴۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۴۹۳۰ ‬
‪ ۲۱۳۳۳۵۶ ‬
۱۶
۱۳۹۷
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh