اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ / م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (ه‍م‍ای‍ون‌) ک‍ات‍وزی‍ان‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ و ک‍ام‍ب‍ی‍ز ع‍زی‍زی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راست ۲؟].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‬‏‫‏‏، ۱۳۷۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۳۸ص‌.‬ : ج‍دول‌.
‏فروست : ‏‫ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‎‬‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۱۹۷.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۶۹۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫۴۵۰۰ ریال(چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫‏‏۷۹۰۰ ريال ( چاپ چهارم) ؛ ‏‫‏‏۵۴۰۰۰ ريال‬‏‫: چاپ دوازدهم‬‏‫‭978-964-305-112-9 :‬ ؛ ‏‫۵۹۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۹۶۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫‬‬۱۰۹۰۰۰ ریال ‏‫(چاپ هفدهم) ؛ ‏‫۲۱۵۰۰۰ ریال ( چاپ نوزدهم )‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭‭The political economy of modern Iran, despotism and pseudo - modernism, 1926 - 1979.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: پ‍اپ‍ی‍روس‌، ۱۳۶۶ - ۱۳۶۸ (در ۲ ج‍ل‍د).
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۷۲.‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۹‎‬.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۲۲] - ۴۲۷.‬‬
‏یادداشت : نمايه.
‏موضوع : ایران -- اوضاع اقتصادی -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- سیاست اقتصادی -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- مطبوعات
‏شناسه افزوده : ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، مترجم
‏شناسه افزوده : ع‍زی‍زی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز‏‫، ‏‫۱۳۳۸ -‎‏‬‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭‭HC۴۷۵‏‫‬‭‬‭‭/ک‌۲‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭۳۳۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۴۳
 
   آدرس ثابت  اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh