ب‍رای‌ درک‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ک‌ل‍وه‍ان‌، ه‍رب‍رت‌ م‍ارش‍ال‌، ۱۹۸۰ - ۱۹۱۱
‎McLuhan, Marshall‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍رای‌ درک‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ارش‍ال‌ م‍ک‌ل‍وه‍ان‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ س‍ع‍ی‍د آذری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۴۴
‏شابک : ‎964-91701-5-4‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دش‍وم‍ی‍ز)؛۱۸۰۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دگ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور) ؛ ‎964-91701-5-4‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دش‍وم‍ی‍ز)؛۱۸۰۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دگ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Understanding media: the extensions of man‬.
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
‏موضوع : ارت‍ب‍اط
‏موضوع : ارت‍ب‍اط و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
‏شناسه افزوده : آذری‌، س‍ع‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
‏رده بندی کنگره : P۹۰‭/م‌۷۵ب‌۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۳۰۲/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۳۳۳
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍رای‌ درک‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۸۴۹ ‬
‪ P۹۰ /م۸ب۴ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۸۵۰ ‬
‪ P۹۰ /م۸ب۴ ‬
۴
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۹۱۸۴ ‬
‪ ۱۷۲۳۱۳۵ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۹۱۸۵ ‬
‪ ۳۲۶۶۰۱ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh