اس‍وه‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍طب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍وه‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ق‍طب‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍ود اف‍ت‍خ‍ارزاده‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از م‍وس‍ی‌ ص‍در
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۹۶
‏شابک : ۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- اص‍ح‍اب‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏شناسه افزوده : اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۲‭/ق‌۶‮ال‍ف‌‬۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۷۲۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  اس‍وه‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۴۴۲ ‬
‪ ۱۴۰۰۲۵ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۴۴۳ ‬
‪ ۱۴۰۰۲۶ ‬
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh