اس‍رار س‍ق‍ی‍ف‍ه‌ "ی‍ک‌ ب‍ح‍ث‌ ج‍ال‍ب‌ ت‍اری‍خ‍ی‌"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍رار س‍ق‍ی‍ف‍ه‌ "ی‍ک‌ ب‍ح‍ث‌ ج‍ال‍ب‌ ت‍اری‍خ‍ی‌"/ م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍ظف‍ر.؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ح‍ج‍ت‍ی‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌‏‫، ۱۳۷۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۳۳۶] ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ال‍س‍ق‍ی‍ف‍ه‌.
‏يادداشت : چاپ سوم: پاییز ۱۳۷۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳۵]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : محمد (ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق.
‏موضوع : سقیفه بنی ساعده
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ت‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ‏‫۱۳۱۱ - ‏‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۳/۵۴‏‫‬‭‭/م‌۶س‌۷۰۴۱ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۵۳۲۳
 
   آدرس ثابت  اس‍رار س‍ق‍ی‍ف‍ه‌ "ی‍ک‌ ب‍ح‍ث‌ ج‍ال‍ب‌ ت‍اری‍خ‍ی‌"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۰۰۹۳ ‬
‪ ۸۷۳۲۰۸ ‬
۲
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۰۹۴ ‬
‪ ۲۲۱۸۴۲ ‬
۱
۱۳۷۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh