م‍س‍ال‍ک‌ و م‍م‍ال‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اص‍طخ‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫ - ‏۳۴۶ق.‬
‏عنوان قراردادی : [ال‍م‍س‍ال‍ک‌ و ال‍م‍م‍ال‍ک‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ال‍ک‌ و م‍م‍ال‍ک‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ح‍ق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ اص‍طخ‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ع‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ت‍س‍ت‍رن‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار‏‫، ۱۳۷۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ارم‌]، ۵۷۹ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ادب‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار ی‍زدی‌؛ ش‍م‍اره‌ ۵۲.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ۱۳۴۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : نثر فارسی-- ‏‫ قرن ۶ق.‏
‏موضوع : ایران -- جغرافیا
‏موضوع : کشورهای اسلامی -- جغرافیا
‏شناسه افزوده : ت‍س‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ع‍د، ق‍رن‌۷ق‌.، مترجم
‏شناسه افزوده : اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۰۴ - ‏۱۳۸۹.، گردآورنده
‏شناسه افزوده : بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭G۹۳‏‫‭/‮الف‬۶م۵۰۴۱ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۱۰/۹۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۱۳
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ال‍ک‌ و م‍م‍ال‍ک‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۸۷۴۲۷ ‬
‪ ‏‫‭G۹۳ ‏‫‭/‮الف‬۶م۵۰۴۱ ۱۳۷۳ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۷۴۲۸ ‬
‪ ۲۲۸۷۱۱ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۳۳۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۸۵ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh