گ‍زارش‍ن‍ام‍ه‌، ی‍ا، ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ اس‍ام‍ی‌ ام‍ک‍ن‍ه‌ در م‍طل‍ع‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍رج‍ن‍ام‍ه‌، ی‍ا، ت‍اری‍خ‌ آس‍ت‍ان‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ده‍گ‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌،‏‫ ۱۲۶۸ - ‏۱۳۶۳.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍زارش‍ن‍ام‍ه‌، ی‍ا، ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ اس‍ام‍ی‌ ام‍ک‍ن‍ه‌ در م‍طل‍ع‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍رج‍ن‍ام‍ه‌، ی‍ا، ت‍اری‍خ‌ آس‍ت‍ان‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ده‍گ‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫اراک‬‏‫: موسو ی‬‏‫٬ ۱۳۴۲‬.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍، ۳۸۶‬ص‬.‬
‏عنوان دیگر : ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ اس‍ام‍ی‌ ام‍ک‍ن‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ک‍رج‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : شهرها و شهرستان‌ها -- ایران-- راهنماها
‏موضوع : کرج ابودلف
‏موضوع : اراک
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۲۰۷۳‭‬ ‭/ر۲‏‫‬‭‬‭‬‮‭د۹ ۱۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭۹۵۵/۱۳۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۴۶۹۲
 
   آدرس ثابت  گ‍زارش‍ن‍ام‍ه‌، ی‍ا، ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ اس‍ام‍ی‌ ام‍ک‍ن‍ه‌ در م‍طل‍ع‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍رج‍ن‍ام‍ه‌، ی‍ا، ت‍اری‍خ‌ آس‍ت‍ان‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۴۸۹ ‬
‪ ۲۶۵۱۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۴۹۰ ‬
‪ ۲۶۵۱۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۹۵۷ ‬
‪ ۵۳۳۱۸ ‬
۳
۱۳۴۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۴۱۸ ‬
‪ ۵۳۳۱۷ ‬
۵
۱۳۴۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۹۳۸۹ ‬
‪ ۱۴۵۹۶۶۸ ‬
۹
۱۳۴۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh