آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ارت‍ل‍ج‌، گ‍ون‍دول‍ی‍ن‌، ۱۹۴۳ - م‌.
Cartledge, Gwendolyn
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌/ ج‍ی‌. ک‍ارت‍ل‍ج‌، ج‍ی‌.‌اف‌. م‍ی‍ل‍ب‍رن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ظری‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۶۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۱۲ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌‏‫؛ ۲۱۳.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‮‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰ ریال‬ (چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭Teaching social skills to children: innovative attroaches.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۹.‮
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۲.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ سوم‌: ۱۳۷۵.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‮‬
‏موضوع : مهارت‌های اجتماعی در کودکان -- راهنمای آموزشی
‏شناسه افزوده : م‍ی‍ل‍ب‍رن‌، ج‍وآن‌ ف‍ل‍وز، ۱۹۲۵- م‌.
‏شناسه افزوده : Milburn, Jo Anne Fellows
‏شناسه افزوده : ن‍ظری‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-، مترجم
‏شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. موسسه چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HQ۷۸۳‬‭/‮ک‌‬۲آ۸۷ ۱۳۷۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۳۲۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۲۶۹۲
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۵۱۵۳۹ ‬
‪ ۸۴۹۵۶۰ ‬
۶
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۱۵۴۰ ‬
‪ ‏۱۷۴۸۵۸۰ ‬
۴
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۵۷۴۱ ‬
‪ ۳۹۰۳۶۴ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۵۷۴۲ ‬
‪ ۳۹۰۳۶۰ ‬
۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh