چ‍ش‍م‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍لا م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ول‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، - ۱۳۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ش‍م‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍لا م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ول‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ول‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : چ‌، ص‌ ۲۴۸
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۵۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ali Asghar Sherdoost. The source of the sun: a critical study of the life and works of Fozuli‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۱ - ۲۲۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍لا م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ول‍ی‌
‏موضوع : ف‍ض‍ول‍ی‌ ب‍غ‍دادی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ۹۱۳؟ - ۹۷۶؟ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۰ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۰ ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ول‍ی‌. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‭PL۳۱۴‬‭/‮ف‌‬۶‮ی‌‬۶ ۱۳۷۴‬
‏رده بندی دیویی : ‭۸۹۴/۳۶۱۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۴۴۸۲
 
   آدرس ثابت  چ‍ش‍م‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍لا م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ول‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۴۰۶۳ ‬
‪ ۶۳-۸۲۲۶۷ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۵۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۲۷۰ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۹۶۵ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۰۶۷۲۴ ‬
‪ ‭PL۳۱۴ /‮ف‌‬۶‮ی‌‬۶ ۱۳۷۴‬ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۶۷۲۵ ‬
‪ ۳۶۳۷۴۲ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh