ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌
‎Ritzer, George‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ورج‌ ری‍ت‍زر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ث‍لاث‍ی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ن‍ه‌، ۸۲۹ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-5524-51-2‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5524-51-2‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5524-51-2‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5524-51-2‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5524-51-2‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5524-51-2‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۴۵۰۰۰ :۱۳۸۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۴۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Contemporary sociological theory‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۲۴
‏رده بندی کنگره : HM۵۸۵‭/ر۹۳ن‌۶۳ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۸۹۷۲
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۵۴۹۳ ‬
‪ ۶۳-۳۵۴۹۳ ‬
۱
۱۳۸۴
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۴۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۰۲ ‬
۱۴
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۰۴۱۴ ‬
‪ ۲۶۱۹۸۲ ‬
۱۱
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۹۰۴۱۵ ‬
‪ ۱۲۲۶۸۷۱ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۱۲۹۶ ‬
‪ ۳۹۰۶۱۱ ‬
۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۲۳۰۲ ‬
‪ ۷۴۶۹۶۶ ‬
۸
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۳۰۳ ‬
‪ ۳۶۲۳۴۲ ‬
۷
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۵۹۶ ‬
‪ ۳۱۱۱۳۵ ‬
۱۳
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۱۵۹۷ ‬
‪ ۵۳۲۱۴۹ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۷۰۷۶ ‬
‪ ۴۹۳۴۸۳ ‬
۲۷
۱۳۸۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۷۰۷۷ ‬
‪ ۴۹۳۴۷۸ ‬
۳۲
۱۳۸۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۷۰۹۴ ‬
‪ ۲۷۴۵۲۵ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۷۰۹۵ ‬
‪ ۵۱۹۲۲۵ ‬
۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۳۳۲۰ ‬
‪ ۳۸۱۴۵۱ ‬
۵
۹
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۹۰۷۰۲۰ ‬
‪ HM۵۸۵ ‭/ر۹۳ن‌۶۳ ۱۳۷۷ ‬
۲۱
۱۳۸۴
۱۰
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۷۰۲۱ ‬
‪ ۱۲۲۶۹۷۳ ‬
۲۶
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۱۶۸۵ ‬
‪ ۱۴۰۴۲۲۴ ‬
۱۵
۱۳۹۲
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۲۸۱۶۸۶ ‬
‪ ۶۳-۵۰۲۰۴ ‬
۱۶
۱۳۹۲
۱۸
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۸۲۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۲۰۴ ‬
۱۷
۱۳۷۹
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh