ن‍وش‍ت‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ی‍ون‌، م‍ی‍ش‍ل‌، - ۱۹۴۷
‎Chion, Michel‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍وش‍ت‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌/ م‍ی‍ش‍ل‌ ش‍ی‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ان‍دان‍ا ب‍ن‍ی‌اع‍ت‍م‍اد
‏مشخصات نشر : ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۵۱
‏شابک : ‎964-6529-00-3‬ب‍ه‍ا:۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6529-00-3‬ب‍ه‍ا:۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Ecrire un scenario‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ن‍وش‍ت‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌: دک‍ت‍ر م‍اب‍وزه‌، داش‍ت‍ن‌ و ن‍داش‍ت‍ن‌، س‍ان‍ش‍وی‌ م‍ب‍اش‍ر.
‏عنوان روی جلد : ن‍وش‍ت‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌: دک‍ت‍ر م‍اب‍وزه‌، داش‍ت‍ن‌ و ن‍داش‍ت‍ن‌، س‍ان‍ش‍وی‌ م‍ب‍اش‍ر.
‏عنوان دیگر : ن‍وش‍ت‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌: دک‍ت‍ر م‍اب‍وزه‌، داش‍ت‍ن‌ و ن‍داش‍ت‍ن‌، س‍ان‍ش‍وی‌ م‍ب‍اش‍ر
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ن‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‌اع‍ت‍م‍اد، م‍ان‍دان‍ا، ۱۳۲۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/ش۹ن۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۸/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۱۶۷۲
 
   آدرس ثابت  ن‍وش‍ت‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۰۶۷۱ ‬
‪ ۲۴۰۳۵۱۷ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۰۶۷۲ ‬
‪ ۲۸۵۳۵۵ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh