ک‍ارگ‍ران‌ خ‍ردس‍ال‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ داخ‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ارگ‍ران‌ خ‍ردس‍ال‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ داخ‍ل‍ی‌/ ن‍گ‍ارش‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۲
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...‎Shirin Ebadi: The Young workers: a survey of I.L.O‬.
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
‏رده بندی کنگره : KMH
‏رده بندی دیویی : ۳۴۴/۵۵۰۵۲‭ع‌۲۷۳ک‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۱۱۷۲
 
   آدرس ثابت  ک‍ارگ‍ران‌ خ‍ردس‍ال‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ داخ‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۷۰۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۷۰۴ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۸۸۳ ‬
‪ ۱۷۴۰۵۴ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۸۸۴ ‬
‪ ۱۷۴۰۵۵ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۸۰۱ ‬
‪ ۱۴۵۳۷۴۹ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh