خ‍اطرات‌ ری‍م‍ون‌ آرون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍اطرات‌ ری‍م‍ون‌ آرون‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ک‌گ‍ه‍ر.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ع‍ل‍م‍ی‌‬‏‫، ۱۳۶۶ -‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج.‬
‏شابک : ‏‫۴۴۵۰ ری‍ال‌ (دوره)‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‎Memoires‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍اطرات‌ ری‍م‍ون‌ آرون‌؛ پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان روی جلد : خ‍اطرات‌ ری‍م‍ون‌ آرون‌؛ پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏عنوان دیگر : پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏موضوع : آرون‌، رم‍ون‌، ‏‫۱۹۰۵ - ‏۱۹۸۳م.
‏موضوع : Aron, Raymond
‏موضوع : روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : فرانسه -- سیاست و حکومت -- قرن ‏‫۲۰م.‏‏‬
‏موضوع : ف‍ران‍س‍ه‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‌گ‍ه‍ر، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۶ - ‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭CT۱۰۱۸‏‫‬‭‭‭/آ۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭۹۴۴/۰۸۰۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۸۶۲
 
   آدرس ثابت  خ‍اطرات‌ ری‍م‍ون‌ آرون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۴۸۹ ‬
‪ ۶۳-۸۳۶۱۹ ‬
۲
۶۶
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۷۳۸ ‬
‪ CT۱۰۱۸ /آ۴ ۱۳۶۶ ‬
۱
۱
۱۳۶۶
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۷۳۹ ‬
‪ CT۱۰۱۸ /آ۴ ۱۳۶۶ ‬
۲
۳
قفسه باز
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۸۷ ‬
‪ CT۱۰۱۸ /آ۴ ‬
۱
۶
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۸۸ ‬
‪ CT۱۰۱۸ /آ۴ ‬
۲
۶
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۰۰۲ ‬
‪ ‬
۲
۴
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۰۰۳ ‬
‪ ‬
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۳۲۹ ‬
‪ ‬
۲
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۸۳۳ ‬
‪ ۱۵۸۷۲۳ ‬
۱-۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۸۳۴ ‬
‪ ۱۵۸۷۲۴ ‬
۱-۲
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۸۳۵ ‬
‪ ۱۵۸۷۲۵ ‬
۱-۲
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۸۳۶ ‬
‪ ۱۵۸۷۲۶ ‬
۱-۲
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۳۱۶۵۷ ‬
‪ ۲۱۴۸۲۲۵ ‬
۲
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۰۵۷۰ ‬
‪ ۱۴۷۴۷۷۰ ‬
۲۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۷۷۹۱۱۰ ‬
‪ ۱۰۱-۱۱۷۸۴ ‬
۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۰۱۳۴ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۳۳۴ ‬
۱
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۲۷۰۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۳۶۹۶ ‬
۲
۵
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۲۷۱۰ ‬
‪ ۶۳-۱۶۳۶۹۵ ‬
۱
۵
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh