اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴ - ۱۹۲۰م.
Weber, Max
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌/ م‍اک‍س‌ وب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رش‍ی‍دی‍ان‌، پ‍ری‍س‍ا م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۷۳.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‬۲۵۲ ص‌.: ج‍دول‌.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌.
‏شابک : ‏‫‬۳۵۰۰ ریال‏‫ ‏‫: ‎964-443-392-1‮‬‬ ؛ ‏‫چاپ چهارم‬‏‫ ‏‫: 978-964-445-985-6‮‬‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Protestant ethic and the spirit of Capitalism‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍م‍ع‍ب‍ود ان‍ص‍اری‌ توسط س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا در س‍ال‌ ۱۳۷۱ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر شده اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۸ (فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : دین و جامعه‌شناسی
‏موضوع : اخلاق مسیحی
‏موضوع : سرمایه‌داری
‏موضوع : اقتصاد -- جنبه های مذهبی -- مسیحیت
‏موضوع : ‏‫پروتستان (مذهب)‬
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BR۱۱۵‭‬ ‭/ج۲‏‫‬‭و۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۶۱/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م‌۷۳-۳۱۶۲
 
   آدرس ثابت  اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۶۳/۴۷۴۶۵ ‬
‪ ‬
۱
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۲۰ ‬
‪ BR۱۱۵ /ج۲و۲ ۱۳۷۳ ‬
۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۱۸۵ ‬
‪ BR۱۱۵ /ج۲و۲ ۱۳۷۳ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۷۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۳۵۷ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۹۷۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۴۶۲ ‬
۷
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۲۹۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۲۹۸ ‬
۸
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۱۳۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۱۳۳ ‬
۹
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۳۷ ‬
‪ ۱۵۸۳۰۷ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۳۷۲ ‬
‪ ۱۵۸۳۰۶ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۷۱۵۰ ‬
‪ ۱۳۸۰۸۹۵ ‬
۴
۱۳۹۱
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۲۱۷۱۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۰۸۵۶۱ ‬
۵
۱۳۹۱
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh