ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۰۷ ت‍ا ۱۳۱۷ ق‍م‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍الار ب‍ه‍زادی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ‏‫۱۳۲۹ - ‏
‏سرشناسه : بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۰۷ ت‍ا ۱۳۱۷ ق‍م‍ری‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا س‍الارب‍ه‍زادی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار‬‏‫، ۱۳۷۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴۴۳] ص‌.‬‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌؛،عکس.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ادب‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار ی‍زدی‌‏‫؛ ۴۵‬. گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌‏‫؛ ۱۵؛ ۱۲.
‏شابک : ‏‫ ۶۸۵۰ ری‍ال‌‬‬‏‫: ‎964-653-17-3‬‭‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۸۴.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : بلوچستان -- تاریخ -- ‏‫قرن ۱۴.‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۲۰۰۳‭‬ ‭/ل۷۵‏‫‬‭‭س۲ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۹۵۵/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۹۴۲
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۰۷ ت‍ا ۱۳۱۷ ق‍م‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۶۶ ‬
‪ DSR۲۰۰۳ /ل۷۵س۲ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۴۱۴ ‬
‪ DSR۲۰۰۳ /ل۷۵س۲ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۲۹ ‬
‪ DSR۲۰۰۳/ل۷۵ س۲ ۱۳۷۲ ‬
۷
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۰۲ ‬
۸
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۰۱۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۰۱۰ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۳۹۹ ‬
‪ ۲۱۳۵۲۳۴ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۴۴۰۰ ‬
‪ ۲۸۴۷۴۱ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۴۵۲۴ ‬
‪ ۱۴۶۸۵۱۵ ‬
۹
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۴۵۲۵ ‬
‪ ۸۷۰۰۰۸ ‬
۵
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh