ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ن‍ق‍ش‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ن‍ق‍ش‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۴ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-312-183-6‬ب‍ه‍ا:۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-183-6‬ب‍ه‍ا:۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : JA۷۶‭/ب‌۵ج‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۱۴۲
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ن‍ق‍ش‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۷۹۴ ‬
‪ JA۷۶ /ب۵ج۲ ‬
۶
۱۳۷۸
۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۷۴ ‬
۸
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۹۱۸۵ ‬
‪ ۲۱۹۴۷۸ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۹۱۸۶ ‬
‪ ۲۱۹۴۷۷ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۱۵۸۶ ‬
‪ ۲۱۹۴۷۶ ‬
۳
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۱۵۸۷ ‬
‪ ۲۱۹۴۷۵ ‬
۴
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۲۸۹۹ ‬
‪ ۳۴۷۸۷۶ ‬
۵
۱۳۷۸
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۳۸۰۹۶ ‬
‪ ۱۰۱-۵۸۳۸۱ ‬
۷
۱۳۷۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh