دری‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍رات‍ی‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۳۸ - ۱۳۶۵.
‏عنوان و نام پديدآور : دری‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)/ س‍ل‍م‍ان‌ ه‍رات‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)‏‫، ۱۳۶۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۹۶ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۹۰ری‍ال‌‬: ‏‫‭‎964-435-281-5‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭Salman Harati: A Door leading to the howe of sun (‎A Collection of poems).‬ ‬
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۷۶.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۱۳‭‬ ‭/ر۲۳‭د۴ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۱/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۸۳۲
 
   آدرس ثابت  دری‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۸۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۴۱۳۰ ‬
۴
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۷۱۱ ‬
‪ ۸۸۸۳۱ ‬
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۷۱۲ ‬
‪ ۸۸۸۳۲ ‬
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۰۴۸۵ ‬
‪ ۱۵۳۷۱۴۳ ‬
۶
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۰۴۸۶ ‬
‪ ۳۹۱۸۹۸ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۰۶۶۱ ‬
‪ ۹۳۳۲۲۹ ‬
۵
۱۳۷۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh