ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راش‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۳۷ - م‌
Rush, Michael
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ / م‍ای‍ک‍ل‌ راش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫ ، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌ ، ۲۸۵ ص‌.‬ : نمودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ؛ ۲۷۳. ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ؛ ۱۶.
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ‎964-459-273-5‬‬‬ ؛ ‏‫۱۳۵۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‬ ؛ ‏‫۳۳۵۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ نهم‬‏‫‬‭978-964-459-273-7 :
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Politics and society: an introduction to political sociology , 1992‬‮‮.‬‬‬‬‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌ : ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ چهارم : تابستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ نهم: تابستان ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص‌. ۲۷۳ - ۲۸۵.
‏موضوع : جامعه‌شناسی سیاسی
‏شناسه افزوده : ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭JA۷۶‏‫‬‮‭‭/ر۲ج‌۲ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۰۶/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۶۱۳۲
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۶۴۹ ‬
‪ ۶۳-۶۹۵۰۶ ‬
۳
۱۳۸۶
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۷۵۱۲ ‬
‪ ۶۳-۹۸۰۶۲ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۶
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۱۹۰ ‬
‪ JA۷۶ /ر۲ج۲ ۱۳۷۷ ‬
۲۰
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۱۹۱ ‬
‪ JA۷۶ /ر۲ج۲ ۱۳۷۷ ‬
۲۵
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۰۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۰۴ ‬
۱۷
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۵۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۵۳۲ ‬
۱۸
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۲۱۷۶ ‬
‪ ۵۹۹۵۵۷ ‬
۹
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۲۱۷۷ ‬
‪ ۷۴۶۹۱۷ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۶۲۱۹ ‬
‪ ۳۱۸۵۴۹ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۸۶۹۹ ‬
‪ ۶۸۲۸۱۷ ‬
۷
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۸۷۰۰ ‬
‪ ۶۸۲۸۱۸ ‬
۸
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۰۵۸۶ ‬
‪ ۶۶۸۲۰۴ ‬
۴
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۰۵۸۷ ‬
‪ ۶۶۸۲۰۵ ‬
۶
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۸۶۴ ‬
‪ ۸۷۸۲۰۳ ‬
۵
۱۳۸۹
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۸۶۵ ‬
‪ ۸۷۸۲۰۲ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۹
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۹۳۳۹۹/ ‬
‪ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۶
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۹۳۴۰۰/ ‬
‪ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۷۱۵ ‬
‪ ۷۹۰۱۲۸ ‬
۱۴
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۷۱۶ ‬
‪ ۷۹۰۱۲۷ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh