ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ رژی‍م‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ رژی‍م‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ح‍ق‍وق‍ی‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، - ۱۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۳۷۳
‏يادداشت : ج‍ل‍د دوم‌ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۶۷)؛ ب‍ه‍ا: ۱۲۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۶۰۰‭/ت‌۳۲ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۱۰۱۲
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ رژی‍م‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۲۸۹ ‬
‪ DSR۱۶۰۰ /ت۳۲ ‬
۲
۵
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۷۵۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۷۳ ‬
۲
۶
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۹۲۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۹۵ ‬
۲
۷
۱۳۶۷
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۲۱۸۷ ‬
‪ DSR۱۶۰۰ /ت۳۲ ۱۳۰۰ی ‬
۲
۹
۱۳۶۷
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۳۰۳ ‬
‪ ‬
۲
۸
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۰۲۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۰۲۱ ‬
۲
۱۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۴۰۲ ‬
‪ ۵۹۵۵۶۶ ‬
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۵۱۹۱ ‬
‪ ۲۲۱۲۰۳ ‬
۲
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۵۱۹۲ ‬
‪ ۲۲۱۲۰۴ ‬
۲
۴
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۲۰۴۹ ‬
‪ ۲۰۶۰۱۵ ‬
۲
۲
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۲۰۵۰ ‬
‪ ۲۰۶۰۱۴ ‬
۲
۱
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۸۶۵۸۶ ‬
‪ ۱۴۷۰۹۴۰ ‬
۲
۱۱
-
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh