ح‍رم‌:1م‍روری‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍رم‌:1م‍روری‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌؛ طراح‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ال‍ق‍ی‌؛ ع‍ک‍اس‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍رل‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۷۸ ص‌. [۱۶] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر رن‍گ‍ی‌م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : م‍روری‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
‏موضوع : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍رل‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ع‍ک‍اس‌
‏رده بندی کنگره : BP۳‭/آ۵ح‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۶۰۵۵۸۲۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۷۴۹۱
 
   آدرس ثابت  ح‍رم‌:1م‍روری‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۸۱۷۱ ‬
‪ ۵۹۵۰۸۰ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۳۸۴ ‬
‪ ۱۸۴۲۰۰۷ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh