دن‍ب‍ال‍ه‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۱ - ‏۱۳۷۸.‏‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : دن‍ب‍ال‍ه‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ک‍وب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۶۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۴۱۲ ص.‬‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫۶۵۰ ری‍ال‌‏‬ ؛ ‏‫۹۵۰ ریال (چاپ دوم)‏‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ‬‬‬‏‬‏‫ : چاپ چهارم ‬‬‬‏‫: ‭ ‎ 964-00-0240-2‬‬‏‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫‬۶۰۰۰۰ ریال‏‫‬: چاپ هشتم‏‫‬: 978-964-00-0240-7 ؛ ‏‫‬۱۴۰۰۰۰ ریال (چاپ دهم)
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۶۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم: ۱۳۹۳.‮‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۱] - ۳۸۶.
‏موضوع : تصوف -- ایران -- تاریخ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‬‭BP۲۷۷‭‬ /‮ال‍ف‌‬۹‏‫‭‭‭ز۴۵ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۳۳۹۱
 
   آدرس ثابت  دن‍ب‍ال‍ه‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۲۰۰۰ ‬
‪ ‏‫‭‭‭‭‬‭BP۲۷۷‭‬/‮ال‍ف‌‬۹ ‏‫‭‭‭ز۴۵ ۱۳۶۲ ‬
۳۵
۱۳۹۳
۹
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۷۰۲۳ ‬
‪ ‏‫‭‭‭‭‬‭BP۲۷۷‭‬/‮ال‍ف‌‬۹ ‏‫‭‭‭ز۴۵ ۱۳۶۲ ‬
۳۶
۱۳۹۳
۹
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۱۲۴۳ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۰۹۵ ‬
‪ ۱۵۷۵۸۲ ‬
۸
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۷۰۱۹ ‬
‪ ۵۶۹۴۱۹ ‬
۲
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۶۴۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۱۹۱ ‬
۳۱
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۳۶۷۰ ‬
‪ ۱۵۷۵۸۲۳ ‬
۲۴
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۱۱۸۳ ‬
‪ ۱۵۵۴۲۹۹ ‬
۲۸
۱۳۹۳
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh