م‍درن‍ی‍ت‍ه‌، دم‍وک‍راس‍ی‌ و روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ه‍ان‍ب‍گ‍ل‍و، رام‍ی‍ن‌، ‫۱۳۳۵ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍درن‍ی‍ت‍ه‌، دم‍وک‍راس‍ی‌ و روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ / رام‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ب‍ل‍گ‍و.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۶ص.‏‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۲۴۷.
‏شابک : ‏‫۳۴۰۰ ری‍ال‌‬‮‬‏‫: ‭ 964-305-027-0‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‮‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫: ‭ 978-964-305-02-76‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Ramin Jahanbagloo. Modernity, Democracy and Intellectuals‬‮‬‎
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ پنجم: بهار ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : تجدد -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : روشنگری
‏موضوع : دموکراسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۱۰۵‭‬ ‭/ت۳‏‫‭ج‌۹ ۱۳۷۴‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۴۲۹۱
 
   آدرس ثابت  م‍درن‍ی‍ت‍ه‌، دم‍وک‍راس‍ی‌ و روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۶۳۹ ‬
‪ B۱۰۵/ت۳ ج۹ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۶۷۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۵۸۹ ‬
۹
۱۳۷۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۳۳۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۵۱۸ ‬
۱۰
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۴۹۸ ‬
‪ JC۴۲۱ /ج۹م۴ ۱۳۸۵ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۴
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۴۹۹ ‬
‪ JC۴۲۱ /ج۹م۴ ۱۳۸۵ ‬
۲۱
۱۳۸۵
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۴۸۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۴۸۹ ‬
۱۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۵۰۲۸ ‬
‪ ۲۲۰۹۲۲ ‬
۵
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۵۰۲۹ ‬
‪ ۲۲۰۹۲۱ ‬
۶
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۸۹۵۸ ‬
‪ ۸۱۳۸۹۰ ‬
۱۱
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۱۸۹۵۹ ‬
‪ ۱۱۵۰۰۳۲ ‬
۱۹
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۱۶۰۷ ‬
‪ ۲۲۳۰۶۵۷ ‬
۱
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۱۶۰۸ ‬
‪ ۳۸۸۸۲۱ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۸۴۱۸ ‬
‪ ۷۱۸۶۱۶ ‬
۲
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۸۴۱۹ ‬
‪ ۶۰۷۵۶۳ ‬
۳
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۳۴۹ ‬
‪ ۷۷۸۹۲۳ ‬
۷
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۳۵۰ ‬
‪ ۷۷۸۹۲۲ ‬
۸
۱۳۸۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh