... م‍ن‌ لای‍ح‍ض‍ره‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‌۳۸۱ - ۳۱۱
‏عنوان و نام پديدآور : ... م‍ن‌ لای‍ح‍ض‍ره‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌/ ال‍ص‍دوق‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍داب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌ ال‍ق‍م‍ی‌؛ ص‍ح‍ح‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ال‍غ‍ف‍اری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍م‌، [۱۳۶۳؟] -.
‏فروست : (ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍م‌؛ ۱۶۶؛ ۱۶۷۱۶۸)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۲۹‭/‮ال‍ف‌‬۲م‌۸ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۱۴۷۱
 
   آدرس ثابت  ... م‍ن‌ لای‍ح‍ض‍ره‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۵۰۱۵ ‬
‪ BP۱۲۹ /الف۲م۸ ۱۳۶۳ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۴۶۳ ‬
‪ BP۱۲۹ /الف۲م۸ ۱۳۶۳ ‬
۳
۲
۱۳۶۳
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۴۶۴ ‬
‪ BP۱۲۹ /الف۲م۸ ۱۳۶۳ ‬
۴
۱
۱۳۶۳
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۱۲۵ ‬
‪ BP۱۲۹ /الف۲م۸ ۱۳۶۳ ‬
۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۱۶۹۴ ‬
‪ ۱۴۴۹۱۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۲۲۰۱ ‬
‪ ۱۴۴۹۱۶ ‬
۳
۱
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۲۲۰۲ ‬
‪ ۱۴۴۹۱۴ ‬
۱
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh